Göteborgs Stråkoktett
Terje Skomedal, Charlotta Grahn Wetter, Joel Nyman, Pierre Guis, violin
Laura Groenestein- Hendriks, Tuula Fleivik Nurmo, viola
Antonio Hallongren, Oscar Sokk Kleväng, cello

Lördag 19 februari 2022 kl 15:00
Argus, Argussalen

Grazyna Bacewicz
Kvartett för fyra violiner (1949)
Allegretto - Allegro giocoso
Andante tranquillo
Molto Allegro
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Oktett i Ess-dur op 20
Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo: Allegro leggierissimo
Presto

Till vardags ansluter musikerna i Göteborgs Stråkoktett till orkesterrepetitioner vid Götaplatsen, som medlemmar i Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester. Men på denna konsert möter vi dem som kammarmusiker i en sprudlande, virtuos kammarmusikkonsert med Felix Mendelssohn-Bartholdys oktett för stråkar och Grazyna Bacewiczs kvartett för fyra violiner. Gemensamt drivs Göteborgs Stråkoktett av passion, nyfikenhet på kammarmusikens möjligheter, och deras framföranden kännetecknas av engagemang, spelglädje och kommunikation med publiken.