Om oss

"Föreningen, vars namn är Falkenbergsbygdens Musikförening, har till uppgift att i Falkenberg med omnejd berika musiklivet, höja musikbildningen och befordra en god musikalisk smak."

Så formulerades målsättningen av den första styrelsen den 12 december 1952.

Initiativet till föreningen togs av disponent Martin Randén, musikdirektör Gunnemar Carlstedt, syssloman C.G. Törnquist, tandläkare Gert Kylén och kamrer Haldo Mattsson.

Föreningen bildades i samband med att en ny teaterlokal uppfördes i Folkets Hus och man hoppades att kunna utnyttja denna nya lokal till konserter.

Det visade sig dock att akustiken i denna lokal inte lämpade sig så väl för konserter. Istället höll föreningen till i samrealskolans aula (numera Tullbroskolan) och i Musikskolan. Hösten 1992 var det premiär på den då nyrenoverade Tångaskolan, och som fortfarande är föreningens konsertlokal - nu efter ytterligare renoveringar.

Trots svårigheten att i en liten stad kunna finansiera förstklassiga konserter var det säkert kärleken till musiken som drev de entusiastiska herrarna att bilda föreningen. Man uttryckte detta i

"Vår tids människor behöver kanske mer än någon annan generation musiken. Ytterst få saker förmår som musiken att samla människor ur olika samhällsklasser till gemensamt arbete. Och ytterst få ting kan ge jäktade nutidsmänniskor avkoppling som musik."

Premiärkonserten gick av stapeln den 23 februari 1953 med Göteborgs Orkesterförening under ledning av Sixten Eckerberg.

Första säsongen lyckades man värva 500 medlemmar. Fyra konserter anordnades och debutsäsongen ansågs mycket lyckad, även om problem dök upp från oväntat håll:

I skrivelse från stadens drätselkammare uppmanades föreningen att betala nöjesskatt för de konserter som anordnades. Efter överklagande först till Länsstyrelsen och sedan till Kungl. Maj:t lyckades man så småningom få tillbaka 799:50 kr år 1955. Konserterna fritogs från nöjesskatt eftersom man åberopat att

"föreningens verksamhet, som är av högsta kulturella värde och i uppfostrande syfte, är således lagd på helt ideell basis utan stöd från något håll".

Tyvärr minskade medlemstillströmningen ganska raskt och man försökte tillgripa en mängd olika medel för att locka publik till konserterna. 26 februari 1957 konstaterar styrelsen

"Då musikföreningens ekonomi för närvarande är så svag att täckning för nästa konsert inte finns, beslöts att styrelsen skall taga ett lån i Falkenbergs Sparbank å 600 kr".

Oförtrutet arbetade föreningen vidare och ur floden av förslag kan vaskas fram t. ex. att man erbjöd subventionerade konserter för traktens körmedlemmar, musiklärare och skolungdom. Lotterier anordnades, medlemmarna ombads att ta med var sin gäst till konserterna, man ansökte om bidrag från kringliggande socknars kommunfullmäktige. Följande förslag väcktes 1963:

"vissa skolklasser skulle få i uppdrag att i teckningsundervisningen göra konsertaffischer".

Konsertbesökarna skulle i pausen bese resultaten och eventuellt rösta på bästa affisch.

Lite ytterligare kuriosa ur arkivet: 1968 ska anordnas folkloristisk konsert i samverkan med Hallands Bildningsförbund och Mellersta Hallands Hembygdskrets. Styrelsen diskuterade då huruvida det skulle kunna innebära

"fattig spelman på gränsen till Västergötland och dam med lur".

Konserten gick av stapeln då man fått garantier för att det var

"hög artistisk nivå"

på arrangemanget. Styrelsen godkände också att

"personer i bygdedräkt"

skulle få reducerat pris på konserten.

1976 anhåller föreningen om ekonomisk garanti för kommande säsongs program hos Kulturnämnden.

1977 Tack vare generösa bidrag från kommunen kan föreningen för en gångs skull starta det nya verksamhetsåret med lite pengar i kassan.

1981 byter föreningen namn till Falkenbergs Konsertförening.

1982 beslutar man att anordna kaffeservering i pausen för

"att skapa en trivsam och vänlig stämning vid och kring konserterna".

Genom åren har föreningen eftersträvat så stor bredd och hög klass i programmet som möjligt, en ledstjärna som fortfarande gäller.

Många är de styrelsemedlemmar som genom åren lagt ner ett engagerat arbete i föreningen och som gjort det möjligt att inte bara bevara utan utveckla musiklivet i Falkenberg med omnejd.

Idag bidrar Falkenbergs Kommun, Musik i Halland samt Statens Kulturråd till föreningens verksamhet. Dessutom stöds föreningen av företag genom annonsering i generalprogrammet och/eller att man tillhandahåller abonnemang till anställda.

Program finns för nuvarande under http://falkenbergskonsertforening.com/